Performance på Hallwylska

low3

Vi glada och nöjda med det projekt vi genomfört med Hallwylska museet samt med St. Eriks gymnasium och Kristofferskolan. Vi har gjort platsundersökningar både på skolorna och på museet. Studenterna presenterade tillsammans 10 performances i samlingarna museet. De var av  mycket olika karaktär och kvalité – då vi fokuserar på process snarare än resultat. Men gemensamt för samtliga grupper var att de gjorde en avancerad analys både av skolmiljön och museet. Ni hittar mer dokumentation och reflektioner här.