Informell samtalsserie om dans och koreografi. – Välkommen till samtal om dans och koreografi på Weld, Stockholm

Välkommen till en ny samtalsserie om samtida dans. Under våren kan du möta tre spännande konstnärer in från dansfältet. Tillsammans kommer vi att samtala om deras konstnärliga praktik i en intim miljö tillsammans med andra dansutövare och dans-intresserade.

Initiativet kommer från en önskan om att berika dansfältet med perspektiv på dans och koreografi som skiljer sig från det vedertagna sättet att prata om dans och koreografi. Med samtalen vill vi skapa större konstnärlig mångfald och nya former för diskussioner om dans.

Samtalen kan också ses som ett svar på en längtan för konstnärliga diskussioner som kan ske kollektivt och som kan stärka vår gemenskap som konstnärer och öppna för nya möten och nätverk. Vi vill skapa en plats för givande utbyten som fokuserar på konsten och det konstnärliga direkt och utan självcensur. Vi kommer att diskutera dans, koreografi, process, våra kroppars outtömliga potential, det okända inom oss och livet självt.
Kvällen börjar med ett konstnärssamtal som sedan efterföljs av frågor och ett öppet samtal. Tanken är att presentationen kan leda oss in i nya samtalsämnen, frågeställningar och reflektioner kring våra egna konstnärliga arbeten. Vi formar kvällen tillsammans!

Samtalen är öppna för alla som är intresserade av dans och koreografi. Inga förkunskaper krävs. Max 15 personer. Fri entré.

Medverkande konstnärer:
Olive Bieringa, 26 April 18.00
Benoît Lachambre och Ricardo Rubio (via Zoom från Kanada och Mexiko) 1 juni 20.00

Samtalen är modererade och organisareade av Carima Neusser i samarbete med Weld, MKP och Vision Forum

Adress: Weld, foajé, Norrtullsgatan 7
Språk: Engelska
Reservera en plats på: info@mkponline.org

CO2 i Danmark

MKP arrangerar “Do Trees Dream of CO2”  tillsammans med fantastiska Earthwise. Arbetet sker utanför Aarhus 11-14 april 2023. Under dessa intensiva arbetsdagar kommer konstnärer tillsammans att undersöka vad om träd och människor kan kommunicera.

Under workshopen arbetar projektets medlemmar med Pepipiaf-tekniken och använder signalerna som de får från trädens inre liv för att göra musik i realtid. Teamet kommer också att prova ny högtalarutrustning och mycket mer.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.

MKP i GBG

– Studiegruppen, förlaget 284 och Skogen bjuder in till Antropocenlaboratoriet.

Med utgångspunkt i konstpresentationer, performance, tvärvetenskapliga texter, bilder och filmer vill vi bjuda in till samtal och diskussioner. Under fyra kvällar fokuserar vi på fyra utvalda ämnen som studiegruppen tycker är intressanta i relation till antropocent tänkande. Det andra temat är skog och växter.

Kvällarna är fristående och du behöver inte delta alla gånger för att följa samtalet. Du är välkommen oavsett bakgrund, och du behöver ingen förkunskap kring antropocen-begreppet. Vi är glada och stolta att MKPs Freddie Roos och Giada Lo Re presenterar sitt arbete med mikrober.

*
Vid vårt andra möte kommer vi att introducera och engagera oss i en kreativ spekulation om hur människan definierar, relaterar till och använder oss av botaniska livsformer.

Kan en planta vara en individ, eller en skog en egen varelse? Hur tänker vi runt mono-kulturer och skillnader mellan att söka efter verksamma substanser i vilda och odlade växter?

Med korta presentationer av konstprojekt och utvalda bidrag ur den kommande 284-antologin “Antropocenlaboratoriet”, vill vi lyfta fram intressanta utgångspunkter och frågeställningar. Efter presentationerna leds en modererad diskussion i en större grupp, varefter diskussionen fortsätter i mindre och informella grupper under en efterföljande middag. Efter middagen gör vi en kort summering av gruppernas samtal. Efter denna summering går det att stanna kvar och diskutera vidare och/eller att se ett videoprogram (ca 90 min) med kortfilmer kring antropocen-relevanta teman.

**
Presentationerna kommer att hållas på svenska, men om du vill att vi gör anpassningar för engelsktalande deltagare, får du gärna meddela oss i förväg. Som deltagare kan du kommunicera på engelska om du vill. Kvällen leds av Fröydi Laszlo, Anna Risell och Ilona Huss Walin

Schema för kvällen 25 mars kl 17-21:

* Introduktion: Fröydi Laszlo
* Utan titel: Anna Wennerbeck
* Skogens arkiv: Anneli Pihlgren
* Min misslyckade vänskap: Karin Blixt
* Det Raderade Konceptet: Ilona Huss Walin, Ambjörn Göransson, Martin Jentzen
* We Cannot See The Forest For The Trees: Freddie Ross och Giada Lo Re
* Diskussion, middag och filmvisning

CO2 i Paris

MKP arrangerar en workshop med “Do Trees Dream of CO2” i Paris. Under dessa intensiva arbetsdagar (12-13 mars) kommer konstnärer och biologer tillsammans att undersöka om träd och människor kan kommunicera. De kommer att titta på ny teknik, nya musikaliska idéer och hur träd och människor kan dra nytta av dessa på bästa sätt.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt batteridriven utrustning och hur den kan användas och ett nytt gränssnitt för PepiPiafs hård- och mjukvaruplattform. Gruppen kommer att hålla offentliga presentationer i Danmark, Finland och Sverige under våren och sommaren 2023.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.

Sensing Landmarks i Bergen

Vi är glada och stolta att Sensing Landmarks visas på Bergen Arkitekt skole, Sjøgaten 59
6 Oktober kl. 18.45. Performancen inleds med med en båttur till Bergens Arkitekturskola från Torget. (Mötesplats: Narvesen Rundetårnet, Torget 6A, 5014 Bergen.)

Verket Sensing Landmarks för samman dans, bildkonst, arkitektur, musik och poesi till ett verk. Det tar formen av en guidad tur som är specifikt utvecklad för Bergens natur, arkitektur och historia. Under sin vistelsen i Bergen kommer konstnärerna att skapa texter och manus, koreografier, musik, videor och scenografi för att leda publiken genom en konstnärlig upplevelse för samtliga mänskliga sinnen. Arbetet kommer att utgöra ett tillfälle att hitta nya perspektiv på Bergen Arkitekt skoles unika arkitektur och Bergens historia på ett kreativt och innovativt sätt.

Tour guide: Carola Uehlken
+49 157 71122151

Gratis inträde. Max publik 20 personer. Det är nödvändigt att registrera på: info [at] visionforum.eu