MKP på UNAM


Onsdagen den 23 januari,  2019 kommer MKP och Vision Forum att presentera projektet EEGsynthen på Instituto de Investigaciones Filosóficas (Institutionen för filosofisk undersökning) på UNAM universitetet  i Mexico City. Workshoppen, som är öppen för studenter på samtliga nivåer, öppnar för diskussioner runt de praktiska och filosofiska frågorna som öppnar sig när man skapar performance med hjälp av hjärnvågor. Speciell fokus kommer att läggas på kontroll och intention i modernistisk och samtida konst och musik.


Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.Circuito Mtro Mario de la CuevaCiudad UniversitariaDel. CoyoacánMéxico D.F. 04.510
Om du vill delta, vänligen kontakta Rudi Heinrichsen: info (at) visionforum.eu.Projektet stöds av Statens kulturråd.

Mer Mexico City


MKP återvänder för att arbeta med studenter på CICO (Center för Koreografisk undersökning) i Mexico City. Den 21-23 januari är vi på plats för att integrera metoder från samtida bildkonst och performance i dans- och koreografiutbildning. I arbetet  använder vi kunskap från projekten ”Vårt behov av tröst,” ”Baroque Architecture and Submission” samt ”New Eyes”. Vi arbetar med bilder, rekvisita och livemusik och inspiration från konstnärer som Bernini och af Klint.
Workshopsarbetet stöds av Statens kulturråd.

V8skan uppgraderas


V8skan som är ett pågående samarbete med Nobelmuseet kommer att vara ett av fokuspunkterna för en kick-off-event på museet 21 januari kl 18.00. Det kommer att bli fler V8skan-evenemang under våren och nytt innehåll läggs till attachéväskorna som undersöker åtta nobelpristagare i samtliga discipliner mellan 1927 och 2003.

Nordiska samarbete

Image


MKP kommer att delta i två Nordiska samarbeten i November. Vi kommer att vara i Bergen och Oslo 21-27 november förbereda framtida projekt som bygger på erfarenheter från ”Vårt behov av tröst” och ”Baroque Architecture and Submission.”  Parallellt kommer vi också att arbeta med finska, norska och italienska partners i Jakobstad i norra Finland 21-25  november. Arbete leds av vår trogna partner Energiverket.

Mer Europa med MKP

Screen Shot 2018-10-04 at 23.38.49

Vi på MKP är mycket glada och stolta att Stockholm stad ger oss stöd för att utveckla europeiska samarbeten i Norge, Danmark och Frankrike. Tillsammans skapar vi ett projekt som för samman dans, musik och bildkonst med samtida forskning om mellanmänsklig beröring. Forskning visar att mellanmänsklig beröring får allt mindre plats i vår vardag. Denna trend skapar i sin tur sociala problem och utgör ett hot mot människors välmående. Tillsammans undersöker gruppen vad konstnärer från olika genrer kan göra tillsammans för att beröring skall få en mer naturlig plats i vårt samhälle och på samma gång få en djupare förståelse för den konstnärliga processen. Hur kan konstnärer hitta nya sätt att uttrycka sig genom att arbeta över genregränser genom att undersöka mänsklig beröring?