Nordiska samarbete

Image


MKP kommer att delta i två Nordiska samarbeten i November. Vi kommer att vara i Bergen och Oslo 21-27 november förbereda framtida projekt som bygger på erfarenheter från ”Vårt behov av tröst” och ”Baroque Architecture and Submission.”  Parallellt kommer vi också att arbeta med finska, norska och italienska partners i Jakobstad i norra Finland 21-25  november. Arbete leds av vår trogna partner Energiverket.

Mer Europa med MKP

Screen Shot 2018-10-04 at 23.38.49

Vi på MKP är mycket glada och stolta att Stockholm stad ger oss stöd för att utveckla europeiska samarbeten i Norge, Danmark och Frankrike. Tillsammans skapar vi ett projekt som för samman dans, musik och bildkonst med samtida forskning om mellanmänsklig beröring. Forskning visar att mellanmänsklig beröring får allt mindre plats i vår vardag. Denna trend skapar i sin tur sociala problem och utgör ett hot mot människors välmående. Tillsammans undersöker gruppen vad konstnärer från olika genrer kan göra tillsammans för att beröring skall få en mer naturlig plats i vårt samhälle och på samma gång få en djupare förståelse för den konstnärliga processen. Hur kan konstnärer hitta nya sätt att uttrycka sig genom att arbeta över genregränser genom att undersöka mänsklig beröring?

För Sverige i framtiden

DSC04929

MKP är aktiva med att smida planer inför framtiden. Nya projekt inkluderar undersökning av mänsklig beröring, mikrober i våra magar och demokratifrågor. Vi jobbar vidare med erfarenheter från “Vårt behov av tröst” och skapar nya samarbeten med Wrap i Bergen, Nordiska konstskolan i Kokkola, St Eriksgymnasiet, CICO i Mexiko City och SPET i Sao Paulo. Vi kommer därför inte att ha så mycket publika event under hösten 2018, men våren 2019 kommer däremot att bli desto mer aktiv.

MKP på Nörd Café

L1130072.low

MKP kommer att återvända till Tekniska museet i oktober och delta i Nördcafé, 17 Oktober kl. 18. Per Huttner kommer att tala om radio, performance och hans arbete med MKP. Var? Restaurangen på Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken. Fri entré till nördcafé och till hela museet från klockan 17.

MKP i Norge och Finland

DSC07784.low

MKPs Carima Neusser kommer att rese på mini-residens hos Wrap i Bergen under November 2018. Tillsammans arbetar vi vidare med erfarenheter från “Vårt behov av tröst.” Under vistelsen i Norge kommer de att utveckla formerna för samarbete och workshop i Bergen som är planerat till i Mars 2019. Mer info inom kort. Vi är även närvande i Norra Finland under samma period för att utveckla nya samarbeten.